Từ 1/5, thưởng tới 3,45 tỷ đồng cho người tố cáo tham nhũng

Thưởng không vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sởRiêng mức thưởng đối với cá nhân thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng.Bên cạnh đó, cá nhân còn được thưởng từ Quỹ khen thưởng... Continue Reading →

Bài đăng nổi bật

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ : – Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhi...