Sai phạm của Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong việc mở lớp tập huấn – Ban Nội Chính Trung ương

Theo yêu cầu của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Hải Phòng đã chọn Trung tâm Y tế quận Dương Kinh (Hải Phòng) để triển khai thực hiện. Trung tâm Y tế quận Dương Kinh gửi giấy mời về 6 phường thuộc quận Dương Kinh, với thành phần... Continue Reading →

Bài đăng nổi bật

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ : – Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhi...