Có thế lực bao che, dung túng – Nguyễn Đức Hinh tham nhũng, lộng hành.

Nguồn Có thế lực bao che, dung túng – Nguyễn Đức Hinh tham nhũng, lộng hành.Filed under: Uncategorized

Bài đăng nổi bật

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ : – Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhi...