Sai thẩm quyền, Hiệu trưởng bao che cấp dưới – Trả phong bì, Hiệu phó đối phó thanh tra.

Nguồn Sai thẩm quyền, Hiệu trưởng bao che cấp dưới – Trả phong bì, Hiệu phó đối phó thanh tra.Filed under: Uncategorized

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kỳ 6: Nguyên Vụ trưởng vụ pháp chế - Thanh tra chính phủ nói về đơn khiếu nại của bác sĩ Vũ Trọng Tùng