Bộ y tế: tố không cơ sở – Người tố sai: chuẩn bị bồi thường.

Người tố cáo sai phải bồi thường thiệt hại (Thanh tra) – Đó là nội dung kết luận thanh tra đơn tố cáo (TC) của viên chức Bệnh viện Nội tiết Trung ương (từ đây gọi tắt là BV) đối với các ông: Nguyễn Vinh Quang, Phó Giám đốc BV kiêm Giám đốc Trung tâm... Continue Reading →

Bài đăng nổi bật

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ : – Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhi...