Bộ y tế: tố không cơ sở – Người tố sai: chuẩn bị bồi thường.

Người tố cáo sai phải bồi thường thiệt hại (Thanh tra) – Đó là nội dung kết luận thanh tra đơn tố cáo (TC) của viên chức Bệnh viện Nội tiết Trung ương (từ đây gọi tắt là BV) đối với các ông: Nguyễn Vinh Quang, Phó Giám đốc BV kiêm Giám đốc Trung tâm... Continue Reading →

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Kỳ 6: Nguyên Vụ trưởng vụ pháp chế - Thanh tra chính phủ nói về đơn khiếu nại của bác sĩ Vũ Trọng Tùng