Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tham nhũng không thể có đường lùi

Người đứng đầu Mặt trận nhắc lại lời khẳng định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Mặt trận: Nếu chỉ có Đảng, Chính phủ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 thì không thể thành công, Mặt trận và nhân dân, báo chí phải vào cuộc. Mặt trận phải sử dụng, phát huy... Continue Reading →

Bài đăng nổi bật

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ : – Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhi...