Một số hình ảnh Thạc sỹ Phạm Thị Vân đấu tranh với Hiệu Trưởng Nguyễn Đức Hinh


https://www.facebook.com/ThayThuocKoBienGioi/media_set?set=a.691943957643822&type=3&pnref=story

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kỳ 6: Nguyên Vụ trưởng vụ pháp chế - Thanh tra chính phủ nói về đơn khiếu nại của bác sĩ Vũ Trọng Tùng