Phan Văn Phú - Công ty Dược Phẩm TW2 tố cáo TT BYT bao che sai phạm

https://www.facebook.com/moh.gov.vn/posts/857641754371177CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------oOo------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2016
Kính gửi : BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
Tôi tên là : Phan Văn Phú Sinh năm : 1980
Địa chỉ : 151/67/59/11 Khu phố 5, đường liên khu 4-5 , phường Bình Hưng Hoà B , quận Bình Tân ,Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 0943376964 – 0937108025
Tôi có gửi các đơn tố cáo ghi ngày 01/06/2016 , ngày 04/07/2016 và ngày 02/08/2016 đến Tổng bí thư Ban Chấp hành Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội , Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình , các cơ quan điều tra của Bộ công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao và các cơ quan báo chí để tố cáo Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW2 Codupha nay là công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha địa chỉ 334 Tô Hiến Thành phường 14 quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh và tố cáo ông Lê Văn Sơn phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam chủ tịch kiêm giám đốc công ty Cổ phần dược phẩn Trung ương Codupha cùng với tố cáo ông Nguyễn Quý Sơn Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Dược Việt Nam , tố cáo ông Nguyễn Đức Sơn Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam và tố cáo Bộ Y tế bao che những sai phạm tại công ty TNHH MTV Dược phẩm TW2 Codupha nay là công ty Cổ phần dược phẩm trung ương Codupha .
Ngày 25/05/21016 tôi có gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Y tế và Chánh Thanh tra Bộ Y tế để yêu cầu tiếp tục bảo vệ tôi theo đúng quy định của pháp luật.
Tôi nhận được văn bản số 5026/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ ký ngày 21/6/2016 gửi Bộ Y tế theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Y tế kiểm tra , làm rõ các nội dung trong đơn tố cáo ngày 01/06/2016 của tôi . Kèm theo bản photocopy.
Tôi nhận được Thông báo số 2238/TB-PC44(Đ1) của Văn phòng cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 20/6/2016 chuyển đơn tố cáo ghi ngày 01/06/2016 của tôi đến Bộ Y tế đế xem xét , giải quyết. Kèm theo bản photocopy.
Tôi nhận được phiếu thông báo số 680/C46B-P4 của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và Tham nhũng - Bộ công an ký ngày 29/08/2016 chuyển đơn tố cáo ghi ngày 04/07/2016 của tôi đến Bộ Y tế để xem xét, giải quyết. Kèm theo bản photocopy.
Tôi nhận được phiếu thông báo số 2224/PC-PCSKT-Đ1 của Phòng cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 06/09/2016 chuyển đơn tố cáo ghi ngày 02/08/2016 của tôi đến Bộ Y tế để xem xét , giải quyết. Kèm theo bản photocopy.
Tôi nhận được văn bản số 771/TTrB.P6 ký ngày 22/08/2016 của Thanh tra Bộ Y tế về việc yêu cầu tôi cung cấp thông tin, tài liệu , chứng từ liên quan đến đơn tố cáo ngày 01/06/2016. Căn cứ theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết tố cáo theo luật tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 thì văn bản số 771/TTrB.P6 của Thanh tra Bộ Y tế là không đúng với những quy định của Thông tư số 06/2013/TT-TTCP. Ngày 02/08/2016 tôi có gửi thư trả lời việc yêu cầu của Thanh tra Bộ Y tế về việc yêu cầu tôi cung cấp tài liệu, thông tin hoặc nội dung tố cáo mới. Những nội dung tố cáo mới đã thể hiện rõ trong từng đơn tố cáo. Việc Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu tôi cung cấp thông tin, tài liệu , chứng từ mà chưa có Quyết định thụ lý tố cáo và thành lập tổ xác minh giải quyết tố cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế là không đúng với những quy định của Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 nên tôi không thể thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Y tế.
Căn cứ theo điều 20 của Bộ luật tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 , Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tôi yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời cho tôi biết có thụ lý giải quyết các đơn tố cáo ghi ngày 01/06/2016, ngày 04/07/2016 và ngày 02/08/2016 do các cơ quan chuyển đến Bộ Y tế không ? Nếu không thụ lý thì yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết lý do. Đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện đúng những quy định của Luật tố cáo số 03/2011/QH13 , Thông tư số 06/2013/TT-TTCP và điều 14, điều 15 của Nghị định số 76/2012/NĐ-CP về quy trình giải quyết tố cáo, về việc bảo vệ người tố cáo và tài sản của người tố cáo .
Trân trọng !

Nơi nhận : Ký tên
- Như trên

Bài đăng nổi bật

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ : – Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhi...