Từ 1/5, thưởng tới 3,45 tỷ đồng cho người tố cáo tham nhũng

Từ 1/5, thưởng tới 3,45 tỷ đồng cho người tố cáo tham nhũng: (ĐSPL) - Người tố cáo tham nhũng có thể được khen thưởng tối đa tới 3,45 tỷ đồng từ ngày 1/5.

Bài đăng nổi bật

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ : – Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhi...