Đại Học chăn Trâu.: Vụ Doãn Minh Đăng tại Cần Thơ: một sự kiện đang ti...

Đại Học chăn Trâu.: Vụ Doãn Minh Đăng tại Cần Thơ: một sự kiện đang ti...: Vụ Doãn Minh Đăng tại Cần Thơ: một sự kiện đang tiếc, một cơ hội tiêu biểu bị bỏ mất chỉ vì tư duy quản lý nhân sự đại học còn quá hạn hẹ...

Bài đăng nổi bật

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ : – Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhi...