Chống tham nhũng: Cần có chế tài bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Chống tham nhũng: Cần có chế tài bảo vệ người tố cáo tham nhũng: (ĐSPL) - Theo đó, những người đứng lên tố cáo đúng sẽ được tặng bằng khen và thưởng 20% số tiền thu hồi được từ tham nhũng.

Bài đăng nổi bật

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ : – Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhi...