Chống tham nhũng: Cần có chế tài bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Chống tham nhũng: Cần có chế tài bảo vệ người tố cáo tham nhũng: (ĐSPL) - Theo đó, những người đứng lên tố cáo đúng sẽ được tặng bằng khen và thưởng 20% số tiền thu hồi được từ tham nhũng.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Kỳ 6: Nguyên Vụ trưởng vụ pháp chế - Thanh tra chính phủ nói về đơn khiếu nại của bác sĩ Vũ Trọng Tùng