Câu 92: Việc khiếu nại, tố cáo có được Nhà nước khuyến khích không?

Câu 92: Việc khiếu nại, tố cáo có được Nhà nước khuyến khích không?

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Kỳ 6: Nguyên Vụ trưởng vụ pháp chế - Thanh tra chính phủ nói về đơn khiếu nại của bác sĩ Vũ Trọng Tùng