Sự kiện & Bình luận: Ông đã nói dối, thưa Vụ trưởng Tác!

Sự kiện & Bình luận: Ông đã nói dối, thưa Vụ trưởng Tác!

Nếu làm tốt, tôi tin ông không cần phải cầu viện đến thánh thần và người cõi trên đâu, thưa ông Vụ trưởng ! Còn ngược lại, có hầu bất cứ vị thánh thần gì đi nữa, dùng bao nhiêu nghi lễ nhưng tâm không trong sáng phục vụ nhân dân, hành động không liêm chính, cũng khó mà vững vàng trong sự nghiệp gìn giữ vị trí quyền lực của mình.

Bài đăng nổi bật

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ : – Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhi...