GS Tôn Thất Tùng: “Danh tiếng giả sẽ sớm tiêu tan”

Nguồn GS Tôn Thất Tùng: “Danh tiếng giả sẽ sớm tiêu tan”Filed under: Uncategorized

Bài đăng nổi bật

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ : – Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhi...