GS Tôn Thất Tùng: “Danh tiếng giả sẽ sớm tiêu tan”

Nguồn GS Tôn Thất Tùng: “Danh tiếng giả sẽ sớm tiêu tan”Filed under: Uncategorized

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nộ - Tiếng Nói Nhân Sĩ

Kỳ 6: Nguyên Vụ trưởng vụ pháp chế - Thanh tra chính phủ nói về đơn khiếu nại của bác sĩ Vũ Trọng Tùng